پایانیک

مشاغل

صفحه من

« منشور راهنمایی مشاور شغلی و ثبت نام در موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی پایانیک»


کارجوی گرامی:

ضمن تشکر از مراجعه شما، خواهشمند است قبل از ثبت نام در موسسه مشاوره شغلی و کاریابی پایانیک موارد زیر را دقیقاً مطالعه فرمایید:
1) حق الزحمه کاریابی داخلی بابت ثبت نام به همراه مشاوره شغلی 150.000 ریال برای سال 1395 تعیین شده است.
تبصره 1: چنانچه به همراه ثبت نام کارجو، فرایند مشاوره شغلی انجام نشود؛ 50 درصد حق الزحمه ثبت نام و مشاروه شغلی کسر می شود.
تبصره 2: در صورت انصراف کارجو از فرایند بکارگماری، وجه پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی شود.
تبصره 3: انجام فرایند مشاوره شغلی برای آقایان توسط کارشناس مرد و برای خانم ها توسط کارشناس زن انجام می شود.
2) حق الزحمه کاریابی بابت بکارگماری جوینده کار در داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر به شرح زیر محاسبه و از کارجو دریافت می شود:
1-2- حق الزحمه کاریابی بابت بکارگماری برابر 50 درصد حداقل دستمزد ماهانه اعلام شده توسط شورای عالی کار در سال 1395 می باشد.
تبصره : در صورتی که دستمزد ثابت کارجوی به کارگمارده شده بیشتر از حداقل دستمزد ماهانه اعلام شده توسط شورای عالی کار باشد؛ 20 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد ماهانه اعلام شده در سال 1395 به حق الزحمه دریافتی از کارجو اضافه می شود.
2-2- کاریابی می تواند حق الزحمه بکارگماری را تا سقف یک ماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما دریافت نماید.
3-2- حق الزحمه بکارگماری کاریابی بابت کارجویانی که از طریق اجرای بند "و" ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه بکارگمارده می شوند؛ بر اساس بند 1-2 دریافت می شود.
تبصره 1: برای قراردادهای کمتر از یکسال حق الزحمه به نسبت ماه های کارکرد محاسبه می شود.
تبصره 2: کاریابی ها حق دریافت حق الزحمه بکارگماری برای مدت اشتعال کمتر از یک ماه را ندارند؛ لازم است قبل از معرفی کارجو به فرصت شغلی، در این خصوص به وی اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.
تبصره 3: در صورت تمدید قرارداد کار ( کارجوی بکارگمارده شده با کارفرما ) تا سقف یکسال، کاریابی می تواند نسبت به اخذ مابقی حق الزحمه خود از بابت بکارگماری اقدام نماید.
3) کاریابی ها حق دریافت هیچگونه وجهی از جویندگان کار به غیر از تعرفه های تعیین شده در این دستورالعمل را نخواهند داشت.
4) کاریابی با توافق کارجوی بکارگمارده شده می تواند حق الزحمه خود را به صورت اقساط وصول نماید.
5) کاریابی می تواند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار جوینده کار، تضمین و تامین لازم را در قالب سفته اخذ نماید.
تبصره : میزان تضمین اخذ شده از کارجو توسط موسسه کاریابی داخلی نباید بیشتر از حداقل دستمزد ماهانه اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد.
6) کاریابی نمی تواند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه و ... را به عنوان تضمین اخذ نماید.
7) کاریابی نمی تواند بخشی از حق الزحمه بکارگماری را قبل از احراز اشتغال قطعی کارجو ( در قالب پیش دریافت) از وی دریافت نماید.
8) با درخواست کاریابی؛ کارفرما می تواند در صورت رضایت کتبی کارجو، حق الزحمه بکارگماری را در قالب مساعده از حقوق وی کسر و به کاریابی پرداخت نماید؛ در این صورت نیازی به اخذ تضمین از کارجو نمی باشد.
9) کاریابی موظف است در قبال دریافت هر گونه وجه ( حق الزحمه ثبت نام و بکارگماری ) به کارجو رسید ارائه نماید.
تبصره : چنانچه بر اساس تایید مراجع ذی صلاح کارجو قبل از پایان یکسال ترک کار نموده و یا به علت سهل انگاری، عدم توجه به اوامر کارفرما، قصور و ... موجبات اخراج خویش را فراهم سازد، موظف به پرداخت کل حق الزحمه بکارگماری برابر بند 2 خواهد بود.
10) عدم رعایت هر یک از بندهای اعلام شده، تخلف محسوب شده و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و همچنین انجمن صنفی کاریابی های استان موظف به رسیدگی می باشند.
11) کلیه دفاتر کاریابی مکلف می باشند این ابلاغیه را در محل مناسب و در معرض دید عموم مراجعه کنندگان قرار دهند.
12) کاریابی موظف است فارغ التحصیلان دانشگاهی را نیز مطابق ضوابط فوق الذکر ثبت نام و به فرصت های شغلی موجود معرفی نمایند و در صورت عدم بکارگماری پس از 6 ماه و به شرط داشتن یک سال سابقه فارغ التحصیلی و برای آقایان، پس از گذشت یکسال از پایان خدمت سربازی و یا معافیت از خدمت، نسبت به صدور لغو تعهد فارغ التحصیلان به صورت رایگان اقدام نمایند.
13) کاریابی موظف است کلیه مدارک جویندگان کار را به صورت محرمانه و در محل مناسب نگهداری نماید.
14) کاریابی موظف است جویندگان کار فاقد مهارت را به مراکز آموزش فنی و حرفه ای معرفی نماید.

توجه: ضروری است جویندگان کار و کارفرمایان در صورت مشاهده عدم رعایت موارد فوق توسط موسسه کاریابی پایانیک، مراتب را در اسرع وقت به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق اعلام نمایند.


کارجویان و کارفرمایان محترم

در این قسمت قوانین و مقررات مفید و کاربردی را ارائه می دهیم و تلاش خواهیم نمود تا در حوزه کاریابی و اشتغال، قانون ، بخشنامه و آیین نامه های به روز را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.


جهت دانلود لطفاً روی مطلب و یا مقاله مورد نظر کلیک نمایید.

فهرست قوانین و مقررات:

1- راهنمای ثبت نام جویندگان کار

2- آیین نامه بند " و " ماده 80

3- قانون کار جمهوری اسلامی ایران

4- قانون برنامه پنج ساله پنجم


با آرزوی موفقیت شما


طراحی و حقوق این وب سایت برای شرکت پایانیک محفوظ است.